Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DPT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin 15
2 D340101 Quản trị kinh doanh 15
3 D340301 Kế toán 15
4 D340201 Tài chính ngân hàng 15
5 D220201 Ngôn ngữ Anh 15
6 D340107 Quản trị khách sạn 15
7 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
8 D380107 Luật kinh tế 15
9 D340120 Kinh doanh quốc tế 15
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn