Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DMT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D850199 Quản lý biển 15
2 D850198 Quản lý tài nguyên nước 15
3 D850103 Quản lý đất đai 16
4 D850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên 15
5 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 18
6 D520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 15
7 D520501 Kỹ thuật địa chất 15
8 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
9 D480201 Công nghệ thông tin 15
10 D440306 Khoa học đất 15
11 D440299 Khí tượng thủy văn biển 15
12 D440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 15
13 D440224 Thủy văn 15
14 D440221 Khí tượng học 15
15 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18 Cao đẳng
16 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 9 Cao đẳng
17 C515902 Công nghệ kỹ thuật trắc địa 9
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn