Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DMS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh 16
2 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16
3 D340107 Quản trị khách sạn 16
4 D340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 16
5 D340115 Marketing 16
6 D340120 Kinh doanh quốc tế 16
7 D340201 Tài chính - Ngân hàng 16
8 D340301 Kế toán 16
9 D340405 Hệ thống thông tin quản lí 15
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn