Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DKS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 1 Luật (Miền Bắc) A 22.75 Nam
2 2 Luật (Miền Bắc) C 22.75 Nam
3 3 Luật (Miền Bắc) A1, D1 18.5 Nam
4 4 Luật (Miền Bắc) A 22.75 Nữ
5 5 Luật (Miền Bắc) C 28.25 Nữ
6 6 Luật (Miền Bắc) A1, D1 21.25 Nữ
7 7 Luật (Miền Nam) A 21.75 Nam
8 8 Luật (Miền Nam) C 22 Nam
9 9 Luật (Miền Nam) A1, D1 16.25 Nam
10 10 Luật (Miền Nam) A 24.25 Nữ
11 11 Luật (Miền Nam) C 26 Nữ
12 12 Luật (Miền Nam) A1, D1 20.5 Nữ
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn