Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DKQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 15
2 D340201 Tài chính-Ngân hàng A00, A01, D01 15
3 D340301 Kế toán A00, A01, D01 15
4 D340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01 15
5 D340302 Kiểm toán A00, A01, D01 15
6 D380107 Luật kinh tế A00, A01, D01 15
7 C340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 0 Xét tốt nghiệp THPT
8 C340201 Tài chính-Ngân hàng A00, A01, D01 0 Xét tốt nghiệp THPT
9 C340301 Kế toán A00, A01, D01 0 Xét tốt nghiệp THPT
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn