Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340101 Quản trị Kinh doanh 19
2 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16
3 D340201 Tài chính - Ngân hàng 18.25
4 D340301 Kế toán 18.75
5 D420201 Công nghệ Sinh học 19
6 D480201 Công nghệ Thông tin 18
7 D510202 Công nghệ Chế tạo Máy 17.25
8 D510203 Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử 16
9 D510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 18
10 D510401 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 19
11 D510402 Công nghệ Vật liệu 15
12 D510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 18
13 D540101 Công nghệ Thực phẩm 20.25
14 D540105 Công nghệ Chế biến Thủy sản 17.75
15 D540110 Đảm bảo chất lượng & ATTP 19
16 D540204 Công nghệ May 17
17 D720398 Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực 15.5
18 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm ( Ct liên kết QT) 15
19 . Công nghệ sinh học ( Ct liên kết QT) 15
20 C220113 Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) 10
21 C220201 Tiếng Anh 10
22 C340101 Quản trị Kinh doanh 10
23 C340301 Kế toán 10
24 C480201 Công nghệ Thông tin 10
25 C540102 Công nghệ Thực phẩm 10
26 C540204 Công nghệ May 10
27 C540206 Công nghệ Giày 10
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn