Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HTN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D760101 Công tác xã hội Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý 18
2 D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý 18
3 D760102 Công tác Thanh thiếu niên Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý 18
4 D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước Toán, Ngữ Văn, Lịch Sử 18
5 D760102 Công tác Thanh thiếu niên Toán, Ngữ Văn, Lịch Sử 18
6 D760102 Công tác Thanh thiếu niên Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 17
7 D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 17
8 D760101 Công tác xã hội Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 17
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam:
( bình chọn, / 10 điểm)