Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: Học viện Ngân hàng (tại Phân viện Phú Yên)
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: NHP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340201 Tài chính Ngân hàng A00,A01,D01,D07 16 Hệ đại học
2 D340301 Kế toán A00,A01,D01,D07 16 Hệ đại học
3 C340201 Tài chính Ngân hàng A00,A01,D01,D07 10 Hệ cao đẳng
4 C340201 Kế toán A00,A01,D01,D07 10 Hệ cao đẳng
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Học viện Ngân hàng (tại Phân viện Phú Yên):
( bình chọn, / 10 điểm)