Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: Học viện Kỹ thuật Mật mã
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: KMA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D480202 An toàn thông tin A 19
2 D480201 Công nghệ thông tin A 20
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Học viện Kỹ thuật Mật mã:
( bình chọn, / 10 điểm)