Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: Học viện Hành chính Quốc gia (KV Phía Nam)
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HCS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310205 Quản lí nhà nước A00 19.75
2 D310205 Quản lí nhà nước A01 19.5
3 D310205 Quản lí nhà nước C00 23
4 D310205 Quản lí nhà nước D01 19.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Học viện Hành chính Quốc gia (KV Phía Nam):
( bình chọn, / 10 điểm)