Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: Học viện Hành chính Quốc gia (KV Phía Bắc )
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HCH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310205 Quản lí nhà nước A00;A01 19.5
2 D310205 Quản lí nhà nước C00 24.5
3 D310205 Quản lí nhà nước D01 19.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Học viện Hành chính Quốc gia (KV Phía Bắc ):
( bình chọn, / 10 điểm)