Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: Học viện chính sách và phát triển
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HCP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310106 Kinh tế quốc tế 20.46 Tiêu chí phụ môn toán 6.25
2 D340101 Quản trị kinh doanh 19.44 Tiêu chí phụ môn toán 7
3 D310205 Quản lý nhà nước 19.05 Tiêu chí phụ môn toán 5.25
4 D340201 Tài chính – Ngân hàng 19.68 Tiêu chí phụ môn toán 5.5
5 D310101 Kinh tế 19.5 Tiêu chí phụ môn toán 6.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Học viện chính sách và phát triển:
( bình chọn, / 10 điểm)