Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: Học Viện Biên Phòng (KV Phía Bắc)
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: BPH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860206 Biên phòng A01 18
2 D860206 Biên phòng (Quân khu 5) A01 17.75
3 D860206 Biên phòng (Quân khu 7) A01 17.75
4 D860206 Biên phòng (Quân khu 9) A01 20.5
5 D860206 Biên phòng C00 24.5
6 D860206 Biên phòng (Quân khu 4) C00 23
7 D860206 Biên phòng (Quân khu 5) C00 23.25
8 D860206 Biên phòng (Quân khu 7) C00 21
9 D860206 Biên phòng (Quân khu 9) C00 22.75
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Học Viện Biên Phòng (KV Phía Bắc):
( bình chọn, / 10 điểm)