BẤM XEM  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2014

BẤM XEM 311 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIỂM SOÁT HÀ NỘI  , ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM,

ĐÃ CÓ 156 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM NGUYỆN VỌNG 2 : ĐH HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, ĐH MỎ ĐỊA CHẤT


Để nhận ngay ĐIỂM CHUẨN ĐH-CĐ năm 2014, soạn tin:

DC MÃTRƯỜNG gửi 8502 

VD: Để tra ĐIỂM CHUẨN của trường ĐH Kinh tế quốc dân soạn tin:

DC KHA gửi 8502 

Ghi chú: Điểm Chuẩn sẽ được gửi tới bạn ngay khi có, xem chi tiết Bấm đây

Kết quả Điểm Chuẩn năm 2014 - Ket qua Diem Chuan nam 2014

Trường: Học viện an ninh nhân dân
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: ANH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nghiệp vụ An ninh A 25 Nam: 25 Nữ: 27.5
2 Công nghệ thông tin A 25 Nam: 25 Nữ: 26
3 Luật A 23.5 Nam: 23.5 Nữ: 27
4 Nghiệp vụ An ninh A1 23 Nam: 23 Nữ: 25
5 Công nghệ thông tin A1 23.5 Nam: 23.5 Nữ: 24
6 Nghiệp vụ An ninh C 21 Nam: 21 Nữ: 27
7 Xây dựng Đảng và CQNN C 19.5 Nam: 19.5 Nữ: 25.5
8 Luật C 20 Nam: 20 Nữ: 25.5
9 Nghiệp vụ An ninh D1 20 Nam: 20 Nữ: 25.5
10 Xây dựng Đảng và CQNN D1 17.5 Nam: 17.5 Nữ: 23.5
11 Luật D1 19.5 Nam: 19.5 Nữ: 24
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Học viện an ninh nhân dân:
( 978 bình chọn, 8 / 10 điểm)
5 539 945
Nhận điểm thi qua Email