BẤM XEM  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2014

BẤM XEM 311 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIỂM SOÁT HÀ NỘI  , ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM,

ĐÃ CÓ 156 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM NGUYỆN VỌNG 2 : ĐH HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, ĐH MỎ ĐỊA CHẤT


Để nhận ngay ĐIỂM CHUẨN ĐH-CĐ năm 2014, soạn tin:

DC MÃTRƯỜNG gửi 8502 

VD: Để tra ĐIỂM CHUẨN của trường ĐH Kinh tế quốc dân soạn tin:

DC KHA gửi 8502 

Ghi chú: Điểm Chuẩn sẽ được gửi tới bạn ngay khi có, xem chi tiết Bấm đây

Kết quả Điểm Chuẩn năm 2014 - Ket qua Diem Chuan nam 2014

Trường: ĐH Thái Nguyên - ĐH Khoa học
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTZ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D460101 Toán học A 0 Xét tuyển
2 D440102 Vật lý học A 0 Xét tuyển
3 D460112 Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng A 0 Xét tuyển
4 D440112 Hóa học A 13
5 D440301 Khoa học môi trường A 13
6 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 13
7 D720403 Hóa Dược A 13
8 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A 13
9 D460101 Toán học A1 0 Xét tuyển
10 D440102 Vật lý học A1 0 Xét tuyển
11 D460112 Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng A1 0 Xét tuyển
12 D440112 Hóa học B 14
13 D440217 Địa lý tự nhiên B 14
14 D440301 Khoa học môi trường B 14
15 D420101 Sinh học B 14
16 D420201 Công nghệ sinh học B 14
17 D320202 Khoa học thư viện B 0 Xét tuyển
18 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B 14
19 D720403 Hóa Dược B 14
20 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường B 14
21 D440217 Địa lý tự nhiên C 13
22 D220330 Văn học C 13
23 D220310 Lịch sử C 13
24 D340401 Khoa học quản lý C 13
25 D760101 Công tác xã hội C 13
26 D220113 Việt Nam học C 13
27 D320202 Khoa học thư viện C 0 Xét tuyển
28 D320101 Báo chí C 13
29 D528102 Du lịch học C 13
30 D380101 Luật C 16
31 D340401 Khoa học quản lý D1 13
32 D760101 Công tác xã hội D1 13
33 D220113 Việt Nam học D1 13
34 D320101 Báo chí D1 13
35 D528102 Du lịch học D1 13
36 D380101 Luật D1 16
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường ĐH Thái Nguyên - ĐH Khoa học:
( 978 bình chọn, 8 / 10 điểm)
5 569 931
Nhận điểm thi qua Email