Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: ĐH Thái Nguyên - ĐH Học Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTE
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340301 Kế toán 15 Xét học bạ lấy 36 điểm
2 D340201 Tài chính – Ngân hàng 15 Xét học bạ lấy 36 điểm
3 D380107 Luật Kinh tế 15 Xét học bạ lấy 36 điểm
4 D340101 Quản trị Kinh doanh 15 Xét học bạ lấy 36 điểm
5 D310101 Kinh tế 15 Xét học bạ lấy 36 điểm
6 D340115 Marketing 15 Xét học bạ lấy 36 điểm
7 D340103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 15 Xét học bạ lấy 36 điểm
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường ĐH Thái Nguyên - ĐH Học Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh:
( bình chọn, / 10 điểm)