Điểm chuẩn đại học 2016: 213 trường công bố điểm chuẩn đại học 2016:  HV Quân Y, HV Ngân hàng, ĐH ĐH An ninh nhân dân, ĐH Bách Khoa HN, ĐH Thương Mại, → BẤM ĐÂY Điểm chuẩn THPT Quốc gia 2016

------------------------------------------------------------------------

 Xem Điểm xét tuyển ĐH-CĐ năm 2016 tất cả các trường trên cả nước → BẤM ĐÂY

 Điểm thi THPT 2016 : Xem điểm thi THPT Quốc Gia năm 2016 → BẤM ĐÂY

 Xem chỉ tiêu tuyển sinh : Xem Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2016 → BẤM ĐÂY

Kết quả Điểm Chuẩn năm 2015 - Ket qua Diem Chuan nam 2015

Trường: ĐH Sài Gòn
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: SGD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Bậc ĐH Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 21.25
2 Bậc ĐH Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 18.75
3 Bậc ĐH Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) (Môn Anh x2) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 30.25
4 Bậc ĐH Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) (Môn Anh x2) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 28.25
5 Bậc ĐH Quốc tế học (Môn Anh x2) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 26.5
6 Bậc ĐH Quốc tế học (Môn Anh x2) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 24.58
7 Bậc ĐH Tâm lí học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 19.75
8 Bậc ĐH Tâm lí học Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 18.25
9 Bậc ĐH Khoa học thư viện Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 17.25
10 Bậc ĐH Khoa học thư viện Ngữ văn, Toán, Lịch sử 17.5
11 Bậc ĐH Khoa học thư viện Ngữ văn, Toán, Địa lí 19.75
12 Bậc ĐH Quản trị kinh doanh (Toán x2) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 27
13 Bậc ĐH Quản trị kinh doanh (Toán x2) Ngữ văn, Toán, Vật lí 28.5
14 Bậc ĐH Tài chính - Ngân hàng (Toán x2) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 25.5
15 Bậc ĐH Tài chính - Ngân hàng (Toán x2) Ngữ văn, Toán, Vật lí 27.5
16 Bậc ĐH Kế toán (Toán x2) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 26.25
17 Bậc ĐH Kế toán (Toán x2) Ngữ văn, Toán, Vật lí 28
18 Bậc ĐH Quản trị văn phòng Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 19.5
19 Bậc ĐH Quản trị văn phòng Ngữ văn, Toán, Lịch sử 20.25
20 Bậc ĐH Quản trị văn phòng Ngữ văn, Toán, Địa lí 22.25
21 Bậc ĐH Luật (Văn x2) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 28.25
22 Bậc ĐH Luật (Văn x2) Ngữ văn, Toán, Lịch sử 28.25
23 Bậc ĐH Khoa học môi trường Toán, Vật lí, Hóa học 21
24 Bậc ĐH Khoa học môi trường Toán, Vật lí, Hóa học 18.5
25 Bậc ĐH Khoa học môi trường Toán, Vật lí, Hóa học 20
26 Bậc ĐH Toán ứng dụng (Toán x2) Toán, Vật lí, Hóa học 28.5
27 Bậc ĐH Toán ứng dụng (Toán x2) Toán, Vật lí, Tiếng Anh 25.75
28 Bậc ĐH Công nghệ thông tin (Toán x2) Toán, Vật lí, Hóa học 28.83
29 Bậc ĐH Công nghệ thông tin (Toán x2) Toán, Vật lí, Tiếng Anh 27.58
30 Bậc ĐH Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Toán, Vật lí, Hóa học 20.5
31 Bậc ĐH Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Toán, Vật lí, Tiếng Anh 18.25
32 Bậc ĐH Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Toán, Vật lí, Hóa học 20.75
33 Bậc ĐH Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Toán, Vật lí, Tiếng Anh 19
34 Bậc ĐH Công nghệ kĩ thuật môi trường Toán, Vật lí, Hóa học 20.25
35 Bậc ĐH Công nghệ kĩ thuật môi trường Toán, Hóa học, Tiếng Anh 18.25
36 Bậc ĐH Công nghệ kĩ thuật môi trường Toán, Hóa học, Sinh học 19.5
37 Bậc ĐH Kĩ thuật điện, điện tử Toán, Vật lí, Hóa học 19.5
38 Bậc ĐH Kĩ thuật điện, điện tử Toán, Vật lí, Tiếng Anh 18.25
39 Bậc ĐH Kĩ thuật điện tử, truyền thông Toán, Vật lí, Hóa học 19
40 Bậc ĐH Kĩ thuật điện tử, truyền thông Toán, Vật lí, Tiếng Anh 18.25
41 Bậc ĐH Quản lý giáo dục Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 19.5
42 Bậc ĐH Quản lý giáo dục Ngữ văn, Toán, Lịch sử 19.75
43 Bậc ĐH Quản lý giáo dục Ngữ văn, Toán, Địa lí 20.75
44 Bậc ĐH Giáo dục Mầm non (Kể chuyện - Đọc diễn cảm x2) Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Ngữ văn 31.5
45 Bậc ĐH Giáo dục Mầm non (Kể chuyện - Đọc diễn cảm x2) Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Tiếng Anh 28.75
46 Bậc ĐH Giáo dục Mầm non (Kể chuyện - Đọc diễn cảm x2) Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Lịch sử 28.83
47 Bậc ĐH Giáo dục Tiểu học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 21.5
48 Bậc ĐH Giáo dục Tiểu học Ngữ văn, Toán, Lịch sử 21.75
49 Bậc ĐH Giáo dục Tiểu học Toán, Sinh học, Ngữ văn 21.75
50 Bậc ĐH Giáo dục chính trị Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 19
51 Bậc ĐH Giáo dục chính trị Ngữ văn, Toán, Lịch sử 19
52 Bậc ĐH Sư phạm Toán học (Toán x2) Toán, Vật lí, Hóa học 33
53 Bậc ĐH Sư phạm Toán học (Toán x2) Toán, Vật lí, Tiếng Anh 31.5
54 Bậc ĐH Sư phạm Vật lí (Vật lý x2) Toán, Vật lí, Hóa học 31.75
55 Bậc ĐH Sư phạm Hóa học (Hóa x2) Toán, Vật lí, Hóa học 32.25
56 Bậc ĐH Sư phạm Sinh học (Sinh x2) Toán, Hóa học, Sinh học 29.25
57 Bậc ĐH Sư phạm Ngữ văn (Văn x2) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 31
58 Bậc ĐH Sư phạm Ngữ văn (Văn x2) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 28.67
59 Bậc ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử x2) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 29.92
60 Bậc ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử x2) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 28
61 Bậc ĐH Sư phạm Địa lí (Địa x2) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 30.67
62 Bậc ĐH Sư phạm Địa lí (Địa x2) Ngữ văn, Toán, Địa lí 31
63 Bậc ĐH Sư phạm Địa lí (Địa x2) Toán, Địa lí, Tiếng Anh 30.33
64 Bậc ĐH Sư phạm Âm nhạc (Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu) x2 Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu, Ngữ văn 32
65 Bậc ĐH Sư phạm Âm nhạc (Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu) x2 Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu, Tiếng Anh 32
66 Bậc ĐH Sư phạm Mĩ thuật (Hình họa, Trang trí) x2 Hình họa, Trang trí, Ngữ văn 26.5
67 Bậc ĐH Sư phạm Mĩ thuật (Hình họa, Trang trí) x2 Hình họa, Trang trí, Tiếng Anh 26.5
68 Bậc ĐH Sư phạm Tiếng Anh (Anh x2) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 31.75
69 Bậc ĐH Sư phạm Tiếng Anh (Anh x2) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 29
70 Bậc CĐ Giáo dục Mầm non (Kể chuyện - Đọc diễn cảm x2) Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Ngữ văn 30.25
71 Bậc CĐ Giáo dục Mầm non (Kể chuyện - Đọc diễn cảm x2) Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Tiếng Anh 27.75
72 Bậc CĐ Giáo dục Mầm non (Kể chuyện - Đọc diễn cảm x2) Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Lịch sử 27.33
73 Bậc CĐ Giáo dục Tiểu học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 20.5
74 Bậc CĐ Giáo dục Tiểu học Ngữ văn, Toán, Lịch sử 21
75 Bậc CĐ Giáo dục Tiểu học Toán, Sinh học, Ngữ văn 21.25
76 Bậc CĐ Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 18
77 Bậc CĐ Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Lịch sử 18.75
78 Bậc CĐ Sư phạm Toán học (Toán x2) Toán, Vật lí, Hóa học 31.25
79 Bậc CĐ Sư phạm Toán học (Toán x2) Toán, Vật lí, Tiếng Anh 29.25
80 Bậc CĐ Sư phạm Vật lí (Vật lý x2) Toán, Vật lí, Hóa học 29.5
81 Bậc CĐ Sư phạm Hóa học (Hóa x2) Toán, Vật lí, Hóa học 30.25
82 Bậc CĐ Sư phạm Sinh học (Sinh x2) Toán, Hóa học, Sinh học 27.17
83 Bậc CĐ Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 16.25
84 Bậc CĐ Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp Ngữ văn, Toán, Vật lí 18.75
85 Bậc CĐ Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp Ngữ văn, Toán, Hóa học 18.75
86 Bậc CĐ Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp Toán, Sinh học, Ngữ văn 17.5
87 Bậc CĐ Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 15.75
88 Bậc CĐ Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp Ngữ văn, Toán, Vật lí 18.5
89 Bậc CĐ Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp Ngữ văn, Toán, Hóa học 18.5
90 Bậc CĐ Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp Toán, Sinh học, Ngữ văn 18.5
91 Bậc CĐ Sư phạm Kinh tế Gia đình Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 16.75
92 Bậc CĐ Sư phạm Kinh tế Gia đình Ngữ văn, Toán, Vật lí 19
93 Bậc CĐ Sư phạm Kinh tế Gia đình Ngữ văn, Toán, Hóa học 19
94 Bậc CĐ Sư phạm Kinh tế Gia đình Toán, Sinh học, Ngữ văn 19
95 Bậc CĐ Sư phạm Ngữ văn (Văn x2) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 29
96 Bậc CĐ Sư phạm Ngữ văn (Văn x2) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 25.75
97 Bậc CĐ Sư phạm Lịch sử (Sử x2) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 27.25
98 Bậc CĐ Sư phạm Lịch sử (Sử x2) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 25.17
99 Bậc CĐ Sư phạm Địa lí (Địa x2) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 28.25
100 Bậc CĐ Sư phạm Địa lí (Địa x2) Ngữ văn, Toán, Địa lí 29
101 Bậc CĐ Sư phạm Địa lí (Địa x2) Toán, Địa lí, Tiếng Anh 26
102 Bậc CĐ Sư phạm Tiếng Anh (Anh x2) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 29
103 Bậc CĐ Sư phạm Tiếng Anh (Anh x2) Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 26.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in

ĐIỂM CHUẨN 2016

Đã có 214 trường công bố điểm chuẩn năm 2016
Chọn trường
QHX - Đại Học QG Hà Nội - Đại Học KHXH và...
ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân
DVT - Đại học Trà Vinh
DLS - Đại Học Lao Động - Xã Hội (KV Miền Nam)
DDT - Đại học Duy Tân
DKQ - Đại học Tài chính kế toán Quảng Ngãi
TTN - Đại học Tây Nguyên
DPQ - Đại học Phạm Văn Đồng
TTH - sỹ quan thông tin ( Phía Bắc )
SNH - Sỹ quan công binh ( phía Bắc )
HEH - Học viện Hậu Cần - Hệ quân sự (Phía...
ZNH - ĐH Văn hóa - Nghệ thuật quân đội (Hệ...
HGH - Sĩ quan phòng hóa - KV Phía Bắc
DCH - Sỹ quan đặc công - KV Phía Bắc
LCH - Đại học chính trị - Thi ở phía Bắc
HQH - Học viện Hải Quân - KV Phía Bắc
PKH - HV Phòng Không - Không Quân - Chỉ Huy Tham Mưu...
TGH - Sỹ quan tăng thiết giáp - KV Phía Bắc
NQH - Học viện khoa học quân sự - Hệ quân đội...
BPH - Học Viện Biên Phòng (KV Phía Bắc)
PBS - Sỹ Quan Pháo Binh ( phía Nam)
PBH - Sỹ quan pháo binh ( phía Bắc)
LAH - Sỹ quan lục quân I - KV Miền Bắc
LBH - Sỹ quan lục quân II ( Thi phía Bắc)
KGH - Sỹ Quan Không Quân ( thi ở phía Bắc)
KQH - Học viện kỹ thuật quân sự - Hệ quân...
YQH - Học Viện Quân Y - Bác sỹ Quân Y (Khu Vực...
CKD - Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
CKC - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
DLT - Đại học Lao Động - Xã Hội (Đào tạo...
VHD - Đại học Công Nghiệp Việt - Hung
GSA - Đại học Giao Thông Vận Tải (phía Nam)
DQU - Đại học Quảng Nam
HHT - Đại học Hà Tĩnh
DDM - Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
NTU - Đại học Nguyễn Trãi
C01 - Đại học Thủ Đô
NHP - Học viện Ngân hàng (tại Phân viện Phú...
CCM - ĐH Công nghiệp dệt may HN
DDI - Cao Đẳng CNTT Đà Nẵng
DDC - Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng
DTD - Đại Học Tây Đô
EIU - Đại Học Quốc tế Miền Đông
MTU - Đại học xây dựng Miền Tây
TDM - Đại học Thủ Dầu Một
LNS - ĐH Lâm nghiệp (Phía Nam)
KCC - Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ...
DNU - Đại học Đồng Nai
PVU - Đại Học Dầu khí Việt Nam
DTH - Đại học Hoa Sen
HHK - Học Viện Hàng Không Việt Nam
QSK - Đại học Kinh Tế - Luật (ĐH Quốc Gia...
TYS - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
DVX - Đại học Công nghệ Vạn Xuân
KTD - Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
DQN - Đại học Quy Nhơn
YDN - Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà nẵng
DDY - Đại học Đà Nẵng - Khoa Y
DDP - Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu Đại học...
DDF - Đại học Đà Nẵng - Đại Học Ngoại Ngữ
DDQ - Đại học Đà Nẵng - Đại học Kinh tế
DDS - Đại học Đà Nẵng - Đại Học Sư Phạm
DHA - ĐH Huế - Khoa Luật
DHQ - ĐH Huế - Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị...
DHT - ĐH Khoa học (ĐH Huế)
DHS - ĐH Huế - ĐH sư Phạm Huế
DHN - ĐH Huế - ĐH Nghệ Thuật Huế
DHL - ĐH Huế - ĐH Nông Lâm Huế
DHK - ĐH Huế - ĐH Kinh Tế Huế
DHF - ĐH Huế - ĐH Ngoại Ngữ Huế
DHD - ĐH Huế - Khoa du lịch
DHC - Đại Học Huế - Khoa Giáo Dục Thể Chất
CSS - Đại học cảnh sát nhân dân
CSH - Học viện Cảnh sát nhân dân
ANH - Học viện an ninh nhân dân
SKV - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
DHY - ĐH Huế - Đại Học Y Huế
YTB - Đại học Y Dược Thái Bình
YPB - Đại học Y Hải Phòng
DVD - ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
SP2 - Đại học Sư phạm Hà Nội 2
DKY - Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
DNB - Đại học Hoa Lư
HDT - Đại học Hồng Đức
HLU - Đại học Hạ Long
DTC - ĐH Thái Nguyên - ĐH Công nghệ thông tin và...
DTY - ĐH Thái Nguyên - ĐH Y Dược
DTA - Đại Học Thành Tây
DQK - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
DDN - Đại Học Đại Nam
MHN - Viện Đại học Mở HN
DMT - Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
GNT - Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
DNV - Đại học Nội Vụ
LPH - Đại học Luật Hà Nội
LNH - ĐH Lâm Nghiệp (Phía Bắc)
DLX - Đại Học Lao Động - Xã Hội (KV Miền Bắc)
KTA - Đại học Kiến Trúc HN
DKK - Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp
DDL - Đại học Điện Lực
DKH - Đại học Dược HN
LDA - Đại học Công Đoàn
HYD - Học viện Y dược học cổ truyền Việt...
HVQ - Học viện Quản lý Giáo dục
HPN - Học viện Phụ nữ Việt Nam
KMA - Học viện Kỹ thuật Mật mã
HCS - Học viện Hành chính Quốc gia (KV Phía Nam)
HCH - Học viện Hành chính Quốc gia (KV Phía Bắc...
SKN - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định
DBG - Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang
HHA - Đại học Hàng Hải
THP - Đại học Hải Phòng
VUI - Đại học Công nghiệp Việt trì
DTN - ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm
DHB - Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
DSG - Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn
MBS - Đại học Mở TP. HCM
SPS - Đại học Sư phạm TP HCM
KSA - Đại học Kinh tế TP HCM
KTS - Đại học Kiến Trúc TP HCM
GTS - Đại học giao thông vận tải HCM
QSQ - Đại Học Quốc Tế Hồ Chí Minh
QSX - Đại học KHXH và NV - ĐH Quốc Gia TP HCM
QST - Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM
QSB - Đại học Bách Khoa TP HCM
TCT - Đại học Cần Thơ
DVH - Đại Học Dân Lập Văn Hiến
NTT - Đại học Nguyễn Tất Thành
SPK - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
SGD - ĐH Sài Gòn
HUI - Đại học công nghiệp TP HCM
DTT - Đại học Tôn Đức Thắng
QSC - Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐH Quốc...
DTZ - ĐH Thái Nguyên - ĐH Khoa học
DTS - ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm
DTE - ĐH Thái Nguyên - ĐH Học Kinh Tế - Quản Trị...
FBU - Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội
TMA - Đại học Thương Mại
SPH - Đại học Sư Phạm Hà Nội
THV - Đại học Hùng Vương - Phú Thọ
HTN - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
DKS - Đại học Kiểm sát Hà Nội
TTB - Đại học Tây Bắc
NHF - Đại học Hà Nội
HTC - Học viện Tài Chính
VHH - Đại học Văn hóa HN
HQT - Học viện Ngoại Giao
YCT - Đại học Y Dược Cần Thơ
HBT - Học viện Báo chí Tuyên truyền
YDD - Đại học Điều dưỡng Nam Định
YDS - Đại học Y dược TP.HCM
DTM - Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. HCM
NLN - Đại học Nông Lâm TP.HCM(Ninh Thuận)
NLG - Đại học Nông Lâm TP.HCM(Gia Lai)
NLS - Đại học Nông Lâm TP HCM
NHS - Đại học Ngân Hàng TP HCM
SPD - Đại học Đồng Tháp
YHB - Đại học Y Hà Nội
YKV - Đại học Y Khoa Vinh
YTC - Đại học Y tế Công Cộng
DBL - Đại Học Bạc Liêu
TAG - Đại học An Giang
DDK - Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách Khoa
NHH - Học viện Ngân Hàng
DCT - Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP HCM
DCL - Đại Học Dân Lập Cửu Long
DCG - ĐH tư thục Công nghệ thông tin Gia Định
TLS - Đại học Thủy Lợi (phía Nam)
NTS - Đại học ngoại thương (KV Miền Nam)
NTH - Đại học Ngoại thương (KV phía Bắc)
BVH - Học viện Bưu chính Viễn thông (KV phía Bắc)
BVS - Học viện Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía...
DBD - Đại Học Bình Dương
CEA - Đại Học Kinh Tế Nghệ An
DBV - Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
DCN - Đại học Công nghiệp HN
HCP - Học viện chính sách và phát triển
GTA - Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
MDA - Đại học Mỏ Địa chất
GHA - Đại học Giao Thông Vận Tải (phía Bắc)
TLA - Đại học Thủy Lợi (phía Bắc )
KHA - Đại học Kinh Tế Quốc Dân
BKA - Đại học Bách Khoa Hà Nội
DTL - Đại học Thăng Long
XDA - Đại học Xây Dựng Hà nội
TQU - Đại học Tân Trào
HVN - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TDL - Đại học Đà Lạt
SDU - Đại Học Sao Đỏ
DNT - Đại học dân lập ngoại ngữ tin học TP...
DQB - Đại học Quảng Bình
TDV - Đại học Vinh
XDT - Đại học xây dựng Miền Trung
DMS - Đại học Tài chính - Marketting
TSN - Đại Học Nha Trang (Nha Trang )
DPY - Đại học Phú Yên
DLH - Đại học Dân lập Lạc Hồng
KTC - Đại học Kinh tế tài chính TP HCM
DKC - Đại học Công nghệ TPHCM
SKH - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
VHS - Đại học Văn Hóa TP HCM
DVL - Đại học Dân Lập Văn Lang (TP HCM)
SKD - Đại học Sân khấu Điện ảnh
QHT - ĐH QG HN - ĐH Khoa Học Tự Nhiên
QHQ - Khoa Quốc Tế - Đại Học QG Hà Nội
MTH - Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam
QHS - Đại Học QG Hà Nội - Đại học Giáo dục
QHI - ĐH QG HN - ĐH Công Nghệ
QHF - Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học QG Hà Nội
QHE - ĐH QG HN - Đại học Kinh tế
QHL - ĐH QG HN - Khoa Luật
MTS - Đại Học Mỹ Thuật TP HCM
MTC - Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
LPS - Đại học Luật TP HCM
Sắp xếp tên trường theo
Tìm kiếm trường theo
( bình chọn, / 10 điểm)
14 948 019
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email