BẤM XEM  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2014

BẤM XEM 311 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIỂM SOÁT HÀ NỘI  , ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM,

ĐÃ CÓ 156 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM NGUYỆN VỌNG 2 : ĐH HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, ĐH MỎ ĐỊA CHẤT


Để nhận ngay ĐIỂM CHUẨN ĐH-CĐ năm 2014, soạn tin:

DC MÃTRƯỜNG gửi 8502 

VD: Để tra ĐIỂM CHUẨN của trường ĐH Kinh tế quốc dân soạn tin:

DC KHA gửi 8502 

Ghi chú: Điểm Chuẩn sẽ được gửi tới bạn ngay khi có, xem chi tiết Bấm đây

Kết quả Điểm Chuẩn năm 2014 - Ket qua Diem Chuan nam 2014

Trường: ĐH QG HN - ĐH Khoa Học Tự Nhiên
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QHT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D460115 Toán cơ A 20
2 D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A 23
3 D440201 Địa chất học A 20
4 D460101 Toán học A, A1 21
5 D480105 Máy tính và khoa học thông tin A, A1 21
6 D440102 Vật lý học A, A1 20
7 D430122 Khoa học vật liệu A, A1 20
8 D520403 Công nghệ hạt nhân A, A1 22
9 D440221 Khí tượng học A, A1 20
10 D440224 Thủy văn A, A1 20
11 D440228 Hải dương học A, A1 20
12 D440112 Hoá học A, A1 23
13 D720403 Hoá dược A, A1 24
14 D440217 Địa lý tự nhiên A, A1 20
15 D850103 Quản lý đất đai A, A1 20
16 D520501 Kỹ thuật địa chất A, A1 20
17 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A, A1 20
18 D420101 Sinh học A, A1 21
19 D420201 Công nghệ sinh học A, A1 23
20 D440301 Khoa học môi trường A, A1 21
21 D440306 Khoa học đất A, A1 20
22 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A, A1 21
23 D420101 Sinh học B 22
24 D420201 Công nghệ sinh học B 24
25 D440301 Khoa học môi trường B 22
26 D440306 Khoa học đất B 22
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường ĐH QG HN - ĐH Khoa Học Tự Nhiên:
( 978 bình chọn, 8 / 10 điểm)
5 564 729
Nhận điểm thi qua Email