Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: ĐH Huế - ĐH Ngoại Ngữ Huế
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DHF
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140231 Sư phạm Tiếng Anh 23.5
2 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp 20
3 D140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 21.25
4 D220113 Việt Nam học 18
5 D220201 Ngôn ngữ Anh 20.5
6 D220202 Ngôn ngữ Nga 20
7 D220203 Ngôn ngữ Pháp 20.5
8 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 21.5
9 D220209 Ngôn ngữ Nhật 23.75
10 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 24.25
11 D220212 Quốc tế học 20
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường ĐH Huế - ĐH Ngoại Ngữ Huế:
( bình chọn, / 10 điểm)