BẤM XEM  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2014

BẤM XEM 311 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIỂM SOÁT HÀ NỘI  , ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM,

ĐÃ CÓ 156 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM NGUYỆN VỌNG 2 : ĐH HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, ĐH MỎ ĐỊA CHẤT


Để nhận ngay ĐIỂM CHUẨN ĐH-CĐ năm 2014, soạn tin:

DC MÃTRƯỜNG gửi 8502 

VD: Để tra ĐIỂM CHUẨN của trường ĐH Kinh tế quốc dân soạn tin:

DC KHA gửi 8502 

Ghi chú: Điểm Chuẩn sẽ được gửi tới bạn ngay khi có, xem chi tiết Bấm đây

Kết quả Điểm Chuẩn năm 2014 - Ket qua Diem Chuan nam 2014

Trường: Đại học Thăng Long
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D460112 Toán ứng dụng A 18.5 Môn Toán hệ số 2
2 D480101 Khoa học máy tính A 18.5 Môn Toán hệ số 2
3 D480102 Truyền thông và mạng máy tính A 18.5 Môn Toán hệ số 2
4 D480104 Hệ thống thông tin A 18.5 Môn Toán hệ số 2
5 D760101 Công tác xã hội A, C, D1, D3 14
6 D340301 Kế toán A, D1, D3 14
7 D340201 Tài chính- Ngân hàng A, D1, D3 14
8 D340101 Quản trị kinh doanh A, D1, D3 14
9 D720701 Quản lý bệnh viện A, D1, D3 14
10 D720301 Y tế công cộng B 15
11 D720501 Điều dưỡng B 15
12 D720701 Quản lý bệnh viện B 15
13 D220113 Việt Nam học C, D1, D3 D 4 14
14 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 18.5 Môn T. Anh hệ số 2
15 D220204 Ngôn ngữ Trung quốc D1 14
16 D220209 Ngôn ngữ Nhật D1 14
17 D 4 18.5 Môn T. Trung hệ số 2
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( 978 bình chọn, 8 / 10 điểm)
5 547 407
Nhận điểm thi qua Email