BẤM XEM  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2014

BẤM XEM 311 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIỂM SOÁT HÀ NỘI  , ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM,

ĐÃ CÓ 156 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM NGUYỆN VỌNG 2 : ĐH HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, ĐH MỎ ĐỊA CHẤT


Để nhận ngay ĐIỂM CHUẨN ĐH-CĐ năm 2014, soạn tin:

DC MÃTRƯỜNG gửi 8502 

VD: Để tra ĐIỂM CHUẨN của trường ĐH Kinh tế quốc dân soạn tin:

DC KHA gửi 8502 

Ghi chú: Điểm Chuẩn sẽ được gửi tới bạn ngay khi có, xem chi tiết Bấm đây

Kết quả Điểm Chuẩn năm 2014 - Ket qua Diem Chuan nam 2014

Trường: Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. HCM
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTM
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A,A1 15.5
2 D850103  Quản lý đất đai A,A1 14
3 D340101  Quản trị kinh doanh A,A1 14
4 D440201  Địa chất học A,A1 13
5 D520503  Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ A,A1 13
6 D440221  Khí tượng học A,A1 13
7 D440224  Thủy văn A,A1 13
8 D110104  Cấp thoát nước A,A1 13
9 D480201  Công nghệ thông tin A,A1 13
10 D850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A,A1,D1 13
11 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 16.5
12 D850103  Quản lý đất đai B 14.5
13 D520503  Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ B 14
14 D440221  Khí tượng học B 14
15 D440224  Thủy văn B 14
16 D340101  Quản trị kinh doanh D1 14.5
17 D440201  Địa chất học D1 14
18 D440221  Khí tượng học D1 13.5
19 D440224  Thủy văn D1 13.5
20 D480201  Công nghệ thông tin D1 13.5
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. HCM:
( 978 bình chọn, 8 / 10 điểm)
5 569 471
Nhận điểm thi qua Email