Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: Đại Học Quốc tế Miền Đông
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: EIU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử A00;A01;B00;D01 15 Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
2 D520216 Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá A00;A01;B00;D01 15 Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
3 D520114 Kĩ thuật cơ - điện tử A00;A01;B00;D01 15 Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
4 D480102 Truyền thông và mạng máy tính A00;A01;B00;D01 15 Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
5 D480103 Kỹ thuật phần mềm A00;A01;B00;D01 15 Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
6 D340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;B00;D01 15 Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
7 D720501 Điều dưỡng A00;A01;B00;D01 15 Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại Học Quốc tế Miền Đông:
( bình chọn, / 10 điểm)