Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: Đại học Ngân Hàng TP HCM
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: NHS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 15 Liên thông đại học chính quy
2 D340405 HT thông tin quản lý A,A1,D1 20.5
3 D340301 Kế tóan A,A1,D1 20.5
4 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 20.5
5 D310106 Kinh tế quốc tế A,A1,D1 20.5
6 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 20.5
7 D340301 Kế toán A,A1,D1 15 Liên thông đại học chính quy
8 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 15 Liên thông đại học chính quy
9 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 20.5
10 D380107 Luật Kinh tế D1 20.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học Ngân Hàng TP HCM:
( bình chọn, / 10 điểm)