Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: Đại Học Lao Động - Xã Hội (KV Miền Nam)
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DLS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 17.25 Điểm trúng tuyển NV2 là 18.25
2 D340301 Kế toán A00; A01; D01 17 Điểm trúng tuyển NV2 là 18
3 D340202 Bảo hiểm A00; A01; D01 15.25 Điểm trúng tuyển NV2 là 16.25
4 D340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 17.25 Điểm trúng tuyển NV2 là 18.25
5 D760101 Công tác xã hội A00; A01; D01 16 Điểm trúng tuyển NV2 là 17
6 D760101 Công tác xã hội C00 17 Điểm trúng tuyển NV2 là 18
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (KV Miền Nam):
( bình chọn, / 10 điểm)