Điểm chuẩn đại học 2016: 213 trường công bố điểm chuẩn đại học 2016:  HV Quân Y, HV Ngân hàng, ĐH ĐH An ninh nhân dân, ĐH Bách Khoa HN, ĐH Thương Mại, → BẤM ĐÂY Điểm chuẩn THPT Quốc gia 2016

------------------------------------------------------------------------

 Xem Điểm xét tuyển ĐH-CĐ năm 2016 tất cả các trường trên cả nước → BẤM ĐÂY

 Điểm thi THPT 2016 : Xem điểm thi THPT Quốc Gia năm 2016 → BẤM ĐÂY

 Xem chỉ tiêu tuyển sinh : Xem Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2016 → BẤM ĐÂY

Kết quả Điểm Chuẩn năm 2015 - Ket qua Diem Chuan nam 2015

Trường: Đại học KHXH và NV - ĐH Quốc Gia TP HCM
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QSX
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D220330 Văn học NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý 23.5 Điểm chính thức
2 D220330 Văn học NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh 21.75 Điểm chính thức
3 D220330 Văn học NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh 21.75 Điểm chính thức
4 D220320 Ngôn ngữ học NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý 23 Điểm chính thức
5 D220320 Ngôn ngữ học NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh 21.25 Điểm chính thức
6 D220320 Ngôn ngữ học NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh 21.25 Điểm chính thức
7 D320101 Báo chí Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 25.75 Điểm chính thức
8 D320101 Báo chí Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 23.75 Điểm chính thức
9 D320101 Báo chí Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 23.75 Điểm chính thức
10 D220310 Lịch sử Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý 20.56 Điểm chính thức
11 D220310 Lịch sử Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 18.5 Điểm chính thức
12 D220310 Lịch sử Ngữ văn, LỊCH SỬ, tiếng Anh 18.5 Điểm chính thức
13 D310302 Nhân học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 21.25 Điểm chính thức
14 D310302 Nhân học Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 19.5 Điểm chính thức
15 D310302 Nhân học Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 19.5 Điểm chính thức
16 D220301 Triết học Toán, Vật lý, tiếng Anh 18.5 Điểm chính thức
17 D220301 Triết học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 21 Điểm chính thức
18 D220301 Triết học Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 18.5 Điểm chính thức
19 D220301 Triết học Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 18.5 Điểm chính thức
20 D310501 Địa lý học Toán, Vật lý, tiếng Anh 18 Điểm chính thức
21 D310501 Địa lý học Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÝ 22.63 Điểm chính thức
22 D310501 Địa lý học Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 18 Điểm chính thức
23 D310501 Địa lý học Ngữ văn, ĐỊA LÝ, tiếng Anh 18 Điểm chính thức
24 D310301 Xã hội học Toán, Vật lý, Hóa học 20.25 Điểm chính thức
25 D310301 Xã hội học Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 20 Điểm chính thức
26 D310301 Xã hội học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 22.75 Điểm chính thức
27 D310301 Xã hội học Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 20 Điểm chính thức
28 D320201 Thông tin học Toán, Vật lý, tiếng Anh 18.5 Điểm chính thức
29 D320201 Thông tin học Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 18.5 Điểm chính thức
30 D320201 Thông tin học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 20.25 Điểm chính thức
31 D320201 Thông tin học Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 18.5 Điểm chính thức
32 D220213 Đông phương học Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 21.75 Điểm chính thức
33 D220213 Đông phương học Ngữ văn, Toán, tiếng Trung 20.75 Điểm chính thức
34 D220213 Đông phương học Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 21.75 Điểm chính thức
35 D140101 Giáo dục học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 20.75 Điểm chính thức
36 D140101 Giáo dục học Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 18.75 Điểm chính thức
37 D140101 Giáo dục học Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 18.75 Điểm chính thức
38 D320303 Lưu trữ học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 21.25 Điểm chính thức
39 D320303 Lưu trữ học Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 20.25 Điểm chính thức
40 D320303 Lưu trữ học Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 19.5 Điểm chính thức
41 D220340 Văn hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 21.75 Điểm chính thức
42 D220340 Văn hóa học Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 19.25 Điểm chính thức
43 D220340 Văn hóa học Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 19.25 Điểm chính thức
44 D760101 Công tác xã hội Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 21.75 Điểm chính thức
45 D760101 Công tác xã hội Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 20 Điểm chính thức
46 D760101 Công tác xã hội Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 20 Điểm chính thức
47 D310401 Tâm lý học Toán, Hóa học, Sinh học 23 Điểm chính thức
48 D310401 Tâm lý học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 24.5 Điểm chính thức
49 D310401 Tâm lý học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 23 Điểm chính thức
50 D310401 Tâm lý học Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 23 Điểm chính thức
51 D580105 Quy hoạch vùng và đô thị Toán, Vật lý, Hóa học 18.25 Điểm chính thức
52 D580105 Quy hoạch vùng và đô thị Toán, Vật lý, Tiếng Anh 18.75 Điểm chính thức
53 D580105 Quy hoạch vùng và đô thị Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 18.75 Điểm chính thức
54 D580105 Quy hoạch vùng và đô thị Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 18.75 Điểm chính thức
55 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 25 Điểm chính thức
56 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 23 Điểm chính thức
57 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 23 Điểm chính thức
58 D220216 Nhật Bản học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 23.75 Điểm chính thức
59 D220216 Nhật Bản học Ngữ văn, Toán, TIẾNG NHẬT 21.5 Điểm chính thức
60 D220216 Nhật Bản học Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 23.75 Điểm chính thức
61 D220217 Hàn Quốc học Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 23 Điểm chính thức
62 D220217 Hàn Quốc học Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 23 Điểm chính thức
63 D220201 Ngôn ngữ Anh Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 24 Điểm chính thức
64 D220202 Ngôn ngữ Nga Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 20 Điểm chính thức
65 D220202 Ngôn ngữ Nga Ngữ văn, Toán, TIẾNG NGA 20 Điểm chính thức
66 D220203 Ngôn ngữ Pháp Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 21.38 Điểm chính thức
67 D220203 Ngôn ngữ Pháp Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP 20.5 Điểm chính thức
68 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 21.69 Điểm chính thức
69 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG 20 Điểm chính thức
70 D220205 Ngôn ngữ Đức Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 22 Điểm chính thức
71 D310206 Quan hệ Quốc tế Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 23.5 Điểm chính thức
72 D310206 Quan hệ Quốc tế Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh 23.5 Điểm chính thức
73 D220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 21 Điểm chính thức
74 D220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP 20 Điểm chính thức
75 D220208 Ngôn ngữ Italia Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 20 Điểm chính thức
76 D220208 Ngôn ngữ Italia Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP 20 Điểm chính thức
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học KHXH và NV - ĐH Quốc Gia TP HCM:

ĐIỂM CHUẨN 2016

Đã có 214 trường công bố điểm chuẩn năm 2016
Chọn trường
QHX - Đại Học QG Hà Nội - Đại Học KHXH và...
ANS - Đại Học An Ninh Nhân Dân
DVT - Đại học Trà Vinh
DLS - Đại Học Lao Động - Xã Hội (KV Miền Nam)
DDT - Đại học Duy Tân
DKQ - Đại học Tài chính kế toán Quảng Ngãi
TTN - Đại học Tây Nguyên
DPQ - Đại học Phạm Văn Đồng
TTH - sỹ quan thông tin ( Phía Bắc )
SNH - Sỹ quan công binh ( phía Bắc )
HEH - Học viện Hậu Cần - Hệ quân sự (Phía...
ZNH - ĐH Văn hóa - Nghệ thuật quân đội (Hệ...
HGH - Sĩ quan phòng hóa - KV Phía Bắc
DCH - Sỹ quan đặc công - KV Phía Bắc
LCH - Đại học chính trị - Thi ở phía Bắc
HQH - Học viện Hải Quân - KV Phía Bắc
PKH - HV Phòng Không - Không Quân - Chỉ Huy Tham Mưu...
TGH - Sỹ quan tăng thiết giáp - KV Phía Bắc
NQH - Học viện khoa học quân sự - Hệ quân đội...
BPH - Học Viện Biên Phòng (KV Phía Bắc)
PBS - Sỹ Quan Pháo Binh ( phía Nam)
PBH - Sỹ quan pháo binh ( phía Bắc)
LAH - Sỹ quan lục quân I - KV Miền Bắc
LBH - Sỹ quan lục quân II ( Thi phía Bắc)
KGH - Sỹ Quan Không Quân ( thi ở phía Bắc)
KQH - Học viện kỹ thuật quân sự - Hệ quân...
YQH - Học Viện Quân Y - Bác sỹ Quân Y (Khu Vực...
CKD - Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
CKC - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
DLT - Đại học Lao Động - Xã Hội (Đào tạo...
VHD - Đại học Công Nghiệp Việt - Hung
GSA - Đại học Giao Thông Vận Tải (phía Nam)
DQU - Đại học Quảng Nam
HHT - Đại học Hà Tĩnh
DDM - Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
NTU - Đại học Nguyễn Trãi
C01 - Đại học Thủ Đô
NHP - Học viện Ngân hàng (tại Phân viện Phú...
CCM - ĐH Công nghiệp dệt may HN
DDI - Cao Đẳng CNTT Đà Nẵng
DDC - Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng
DTD - Đại Học Tây Đô
EIU - Đại Học Quốc tế Miền Đông
MTU - Đại học xây dựng Miền Tây
TDM - Đại học Thủ Dầu Một
LNS - ĐH Lâm nghiệp (Phía Nam)
KCC - Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ...
DNU - Đại học Đồng Nai
PVU - Đại Học Dầu khí Việt Nam
DTH - Đại học Hoa Sen
HHK - Học Viện Hàng Không Việt Nam
QSK - Đại học Kinh Tế - Luật (ĐH Quốc Gia...
TYS - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
DVX - Đại học Công nghệ Vạn Xuân
KTD - Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
DQN - Đại học Quy Nhơn
YDN - Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà nẵng
DDY - Đại học Đà Nẵng - Khoa Y
DDP - Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu Đại học...
DDF - Đại học Đà Nẵng - Đại Học Ngoại Ngữ
DDQ - Đại học Đà Nẵng - Đại học Kinh tế
DDS - Đại học Đà Nẵng - Đại Học Sư Phạm
DHA - ĐH Huế - Khoa Luật
DHQ - ĐH Huế - Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị...
DHT - ĐH Khoa học (ĐH Huế)
DHS - ĐH Huế - ĐH sư Phạm Huế
DHN - ĐH Huế - ĐH Nghệ Thuật Huế
DHL - ĐH Huế - ĐH Nông Lâm Huế
DHK - ĐH Huế - ĐH Kinh Tế Huế
DHF - ĐH Huế - ĐH Ngoại Ngữ Huế
DHD - ĐH Huế - Khoa du lịch
DHC - Đại Học Huế - Khoa Giáo Dục Thể Chất
CSS - Đại học cảnh sát nhân dân
CSH - Học viện Cảnh sát nhân dân
ANH - Học viện an ninh nhân dân
SKV - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
DHY - ĐH Huế - Đại Học Y Huế
YTB - Đại học Y Dược Thái Bình
YPB - Đại học Y Hải Phòng
DVD - ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
SP2 - Đại học Sư phạm Hà Nội 2
DKY - Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
DNB - Đại học Hoa Lư
HDT - Đại học Hồng Đức
HLU - Đại học Hạ Long
DTC - ĐH Thái Nguyên - ĐH Công nghệ thông tin và...
DTY - ĐH Thái Nguyên - ĐH Y Dược
DTA - Đại Học Thành Tây
DQK - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
DDN - Đại Học Đại Nam
MHN - Viện Đại học Mở HN
DMT - Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
GNT - Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
DNV - Đại học Nội Vụ
LPH - Đại học Luật Hà Nội
LNH - ĐH Lâm Nghiệp (Phía Bắc)
DLX - Đại Học Lao Động - Xã Hội (KV Miền Bắc)
KTA - Đại học Kiến Trúc HN
DKK - Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp
DDL - Đại học Điện Lực
DKH - Đại học Dược HN
LDA - Đại học Công Đoàn
HYD - Học viện Y dược học cổ truyền Việt...
HVQ - Học viện Quản lý Giáo dục
HPN - Học viện Phụ nữ Việt Nam
KMA - Học viện Kỹ thuật Mật mã
HCS - Học viện Hành chính Quốc gia (KV Phía Nam)
HCH - Học viện Hành chính Quốc gia (KV Phía Bắc...
SKN - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định
DBG - Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang
HHA - Đại học Hàng Hải
THP - Đại học Hải Phòng
VUI - Đại học Công nghiệp Việt trì
DTN - ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm
DHB - Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
DSG - Đại Học Dân Lập Công Nghệ Sài Gòn
MBS - Đại học Mở TP. HCM
SPS - Đại học Sư phạm TP HCM
KSA - Đại học Kinh tế TP HCM
KTS - Đại học Kiến Trúc TP HCM
GTS - Đại học giao thông vận tải HCM
QSQ - Đại Học Quốc Tế Hồ Chí Minh
QSX - Đại học KHXH và NV - ĐH Quốc Gia TP HCM
QST - Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM
QSB - Đại học Bách Khoa TP HCM
TCT - Đại học Cần Thơ
DVH - Đại Học Dân Lập Văn Hiến
NTT - Đại học Nguyễn Tất Thành
SPK - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
SGD - ĐH Sài Gòn
HUI - Đại học công nghiệp TP HCM
DTT - Đại học Tôn Đức Thắng
QSC - Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐH Quốc...
DTZ - ĐH Thái Nguyên - ĐH Khoa học
DTS - ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm
DTE - ĐH Thái Nguyên - ĐH Học Kinh Tế - Quản Trị...
FBU - Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội
TMA - Đại học Thương Mại
SPH - Đại học Sư Phạm Hà Nội
THV - Đại học Hùng Vương - Phú Thọ
HTN - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
DKS - Đại học Kiểm sát Hà Nội
TTB - Đại học Tây Bắc
NHF - Đại học Hà Nội
HTC - Học viện Tài Chính
VHH - Đại học Văn hóa HN
HQT - Học viện Ngoại Giao
YCT - Đại học Y Dược Cần Thơ
HBT - Học viện Báo chí Tuyên truyền
YDD - Đại học Điều dưỡng Nam Định
YDS - Đại học Y dược TP.HCM
DTM - Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. HCM
NLN - Đại học Nông Lâm TP.HCM(Ninh Thuận)
NLG - Đại học Nông Lâm TP.HCM(Gia Lai)
NLS - Đại học Nông Lâm TP HCM
NHS - Đại học Ngân Hàng TP HCM
SPD - Đại học Đồng Tháp
YHB - Đại học Y Hà Nội
YKV - Đại học Y Khoa Vinh
YTC - Đại học Y tế Công Cộng
DBL - Đại Học Bạc Liêu
TAG - Đại học An Giang
DDK - Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách Khoa
NHH - Học viện Ngân Hàng
DCT - Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP HCM
DCL - Đại Học Dân Lập Cửu Long
DCG - ĐH tư thục Công nghệ thông tin Gia Định
TLS - Đại học Thủy Lợi (phía Nam)
NTS - Đại học ngoại thương (KV Miền Nam)
NTH - Đại học Ngoại thương (KV phía Bắc)
BVH - Học viện Bưu chính Viễn thông (KV phía Bắc)
BVS - Học viện Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía...
DBD - Đại Học Bình Dương
CEA - Đại Học Kinh Tế Nghệ An
DBV - Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
DCN - Đại học Công nghiệp HN
HCP - Học viện chính sách và phát triển
GTA - Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
MDA - Đại học Mỏ Địa chất
GHA - Đại học Giao Thông Vận Tải (phía Bắc)
TLA - Đại học Thủy Lợi (phía Bắc )
KHA - Đại học Kinh Tế Quốc Dân
BKA - Đại học Bách Khoa Hà Nội
DTL - Đại học Thăng Long
XDA - Đại học Xây Dựng Hà nội
TQU - Đại học Tân Trào
HVN - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TDL - Đại học Đà Lạt
SDU - Đại Học Sao Đỏ
DNT - Đại học dân lập ngoại ngữ tin học TP...
DQB - Đại học Quảng Bình
TDV - Đại học Vinh
XDT - Đại học xây dựng Miền Trung
DMS - Đại học Tài chính - Marketting
TSN - Đại Học Nha Trang (Nha Trang )
DPY - Đại học Phú Yên
DLH - Đại học Dân lập Lạc Hồng
KTC - Đại học Kinh tế tài chính TP HCM
DKC - Đại học Công nghệ TPHCM
SKH - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
VHS - Đại học Văn Hóa TP HCM
DVL - Đại học Dân Lập Văn Lang (TP HCM)
SKD - Đại học Sân khấu Điện ảnh
QHT - ĐH QG HN - ĐH Khoa Học Tự Nhiên
QHQ - Khoa Quốc Tế - Đại Học QG Hà Nội
MTH - Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam
QHS - Đại Học QG Hà Nội - Đại học Giáo dục
QHI - ĐH QG HN - ĐH Công Nghệ
QHF - Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học QG Hà Nội
QHE - ĐH QG HN - Đại học Kinh tế
QHL - ĐH QG HN - Khoa Luật
MTS - Đại Học Mỹ Thuật TP HCM
MTC - Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp
LPS - Đại học Luật TP HCM
Sắp xếp tên trường theo
Tìm kiếm trường theo
( bình chọn, / 10 điểm)
14 940 017
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email