Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QST
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D440228 Hải dương học A00 18
2 D440112 Hoá học A00 22.75
3 D520402 Kỹ thuật hạt nhân A00 23
4 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01 22
5 D480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin A00; A01 23
6 D460101 Toán học A00; A01 20
7 D440102 Vật lý học A00; A01 20
8 D480201_TT Ngành công nghệ thông tin: Chương trình tiên tiến A00; A01 22
9 D480201_CL Ngành công nghệ thông tin: Chương trình theo chuân kiêm định quốc tế A00; A01 20
10 D480201_VP Ngành công nghệ thông tin: Chương trình liên kết với đại học Claude Bernard Lyon 1 A00; A01 17
11 C480201 Cao đẳng Công nghệ thông tin A00; A01 17
12 D510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; B00 21.75
13 D420201 Công nghệ Sinh học A00; B00 23
14 D440201 Địa chất học A00; B00 19
15 D440301 Khoa hoc Môi trường A00; B00 20.75
16 D430122 Khoa học Vật liệu A00; B00 20
17 D510401_CL Công nghệ kỹ thuật Hoá học: Chương trình chât lượng cao A00; B00; D07 19.25
18 D440228 Hải dương học B00 20
19 D440112 Hoá học B00 23.75
20 D420101 Sinh học B00 20.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM:
( bình chọn, / 10 điểm)