Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: Đại Học Huế - Khoa Giáo Dục Thể Chất
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DHC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140206 Giáo dục Thể chất 16.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại Học Huế - Khoa Giáo Dục Thể Chất:
( bình chọn, / 10 điểm)