Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: Đại học Điều dưỡng Nam Định
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: YDD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720501 Điều dưỡng 18
2 C720501 Điều dưỡng 16
3 C720502 Hộ sinh 11
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định:
( bình chọn, / 10 điểm)