BẤM XEM  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2014

BẤM XEM 311 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIỂM SOÁT HÀ NỘI  , ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM,

ĐÃ CÓ 156 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM NGUYỆN VỌNG 2 : ĐH HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, ĐH MỎ ĐỊA CHẤT


Để nhận ngay ĐIỂM CHUẨN ĐH-CĐ năm 2014, soạn tin:

DC MÃTRƯỜNG gửi 8502 

VD: Để tra ĐIỂM CHUẨN của trường ĐH Kinh tế quốc dân soạn tin:

DC KHA gửi 8502 

Ghi chú: Điểm Chuẩn sẽ được gửi tới bạn ngay khi có, xem chi tiết Bấm đây

Kết quả Điểm Chuẩn năm 2014 - Ket qua Diem Chuan nam 2014

Trường: Đại Học Đại Nam
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DDN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340201 Tài chính ngân hàng A 13.5 Môn toán nhân hệ số 2
2 C480201 Công nghệ thông tin A 13.5 Môn toán nhân hệ số 2
3 D480201 Công nghệ thông tin A 17.5 Môn toán nhân hệ số 2
4 D580201 Xây dựng A 17.5 Môn toán nhân hệ số 2
5 D360708 Quan hệ công chúng A 17.5 Môn toán nhân hệ số 2
6 D720401 Dược học A 17.5 Môn Hóa nhân hệ số 2
7 D340301 Kế toán A 17.5 Môn toán nhân hệ số 2
8 D340201 Tài chính ngân hàng A 17.5 Môn toán nhân hệ số 2
9 C340301 Kế toán A 13.5 Môn toán nhân hệ số 2
10 D340101 Quản trị kinh doanh A 17.5 Môn toán nhân hệ số 2
11 C480201 Công nghệ thông tin A1 13.5 Môn Anh nhân hệ số 2
12 D580201 Xây dựng A1 17.5 Môn Anh nhân hệ số 2
13 D480201 Công nghệ thông tin A1 17.5 Môn Anh nhân hệ số 2
14 D360708 Quan hệ công chúng A1 17.5 Môn Anh nhân hệ số 2
15 D340301 Kế toán A1 17.5 Môn Anh nhân hệ số 2
16 D340201 Tài chính ngân hàng A1 17.5 Môn Anh nhân hệ số 2
17 C340301 Kế toán A1 13.5 Môn Anh nhân hệ số 2
18 D340101 Quản trị kinh doanh A1 17.5 Môn Anh nhân hệ số 2
19 C340201 Tài chính ngân hàng A1 13.5 Môn Anh nhân hệ số 2
20 D720401 Dược học B 19 Môn Sinh nhân hệ số 2
21 D360708 Quan hệ công chúng C 17.5 Môn Văn nhân hệ số 2
22 C480201 Công nghệ thông tin D 13.5 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
23 D220201 Tiếng Anh D 17.5 Môn Anh nhân hệ số 2
24 D480201 Công nghệ thông tin D 17.5 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
25 D360708 Quan hệ công chúng D 17.5 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
26 D340301 Kế toán D 17.5 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
27 D340101 Quản trị kinh doanh D 17.5 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
28 D340201 Tài chính ngân hàng D 17.5 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
29 C340301 Kế toán D 13.5 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
30 C340201 Tài chính ngân hàng D 13.5 Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
31 D580102 Kiến trúc V 15 Môn vẽ nhân hệ số 2
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( 978 bình chọn, 8 / 10 điểm)
5 517 840
Nhận điểm thi qua Email