BẤM XEM  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2014

BẤM XEM 311 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIỂM SOÁT HÀ NỘI  , ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM,

ĐÃ CÓ 156 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM NGUYỆN VỌNG 2 : ĐH HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, ĐH MỎ ĐỊA CHẤT


Để nhận ngay ĐIỂM CHUẨN ĐH-CĐ năm 2014, soạn tin:

DC MÃTRƯỜNG gửi 8502 

VD: Để tra ĐIỂM CHUẨN của trường ĐH Kinh tế quốc dân soạn tin:

DC KHA gửi 8502 

Ghi chú: Điểm Chuẩn sẽ được gửi tới bạn ngay khi có, xem chi tiết Bấm đây

Kết quả Điểm Chuẩn năm 2014 - Ket qua Diem Chuan nam 2014

Trường: Đại học Đà Nẵng - Đại Học Sư Phạm
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DDS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140209 Sư phạm Toán học A 22
2 D140211 Sư phạm Vật lý A 19.5
3 D460112 Toán ứng dụng A 18.5
4 D480201 Công nghệ thông tin A 18.5
5 D140210 Sư phạm Tin học A 18.5
6 D440102 Vật lý học A 18.5
7 D140212 Sư phạm Hoá học A 21.5
8 D440112 Phân tích môi trường A 18.5
9 D440112 Hóa Dược A 18.5
10 D440301 Khoa học môi trường A 18.5
11 D440217 Địa lý tự nhiên A 18.5
12 D140209 Sư phạm Toán học A1 21.5
13 D460112 Toán ứng dụng A1 17.5
14 D480201 Công nghệ thông tin A1 17.5
15 D140210 Sư phạm Tin học A1 17.5
16 D440102 Vật lý học A1 17.5
17 D140213 Sư phạm Sinh học B 17.5
18 D850101 Quản lý tài nguyên - Môi trường B 16.5
19 D420201 Công nghệ sinh học B 17.5
20 D310401 Tâm lý học B 16.5
21 D440217 Địa lý tự nhiên B 16.5
22 D140205 Giáo dục chính trị C 14
23 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 18
24 D140218 Sư phạm Lịch sử C 14
25 D140219 Sư phạm Địa lý C 15.5
26 D220330 Văn học C 14
27 D310401 Tâm lý học C 14
28 D310501 Địa lý học  C 14
29 D220113 Việt Nam học C 14
30 D220340 Văn hóa học C 14
31 D320101 Báo chí C 14
32 D760101 Công tác xã hội C 14
33 D140205 Giáo dục chính trị D1 15.5
34 D220113 Việt Nam học D1 15.5
35 D220340 Văn hóa học D1 15.5
36 D320101 Báo chí D1 15.5
37 D760101 Công tác xã hội D1 15.5
38 D140202 Giáo dục tiểu học D1 18.5
39 D140201 Giáo dục mầm non M 18.5
Thử dự đoán mình ĐẬU hay TRƯỢT, soạn tin: DB SốBáoDanh gửi 8502 hoặc bấm đây
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học Đà Nẵng - Đại Học Sư Phạm:
( 978 bình chọn, 8 / 10 điểm)
5 528 938
Nhận điểm thi qua Email