Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường: CD Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP. HCM
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CCS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm không có!   Mời bạn quay lại giao diện điểm chuẩn!
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường CD Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP. HCM:
( bình chọn, / 10 điểm)