Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: ZNH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C320303 Văn thư lưu trữ 15.25
2 Cao đẳng đào tạo 3 năm 19.3
3 D220342 Quản lý văn hóa 19.3
4 D210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 19.3
5 D210207 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 19.3
6 D210205 Thanh nhạc 19.3
7 D210244 Huấn luyện múa 19.3
8 D320305 Bảo tàng học 19
9 D320202 Khoa học thư viện 20
10 D320101 Báo chí 22.5
11 D220342 Quản lý văn hóa 17
12 D140221 Sư phạm âm nhạc 15
13 D210234 Diễn viên Kịch - Điện ảnh 15.25
14 D210203 Sáng tác âm nhạc 19.25
15 D210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 20.25
16 D210207 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 17.5
17 D210244 Huấn luyện múa 15.75
18 D210243 Biên đạo múa 19
19 D210205 Thanh nhạc 16.17
20 Thi phía Nam (thi tại Cơ sở 2) 14 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
21 Thi phía Bắc (tại Trường) 17.1 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
22 Thi phía Nam (thi tại Cơ sở 2) 14.8 Biểu diễn Nhạc cụ phương Tây
23 Thi phía Bắc (tại Trường) 15 Biểu diễn Nhạc cụ phương Tây
24 D220342 Quản lý văn hóa 20.5
25 D210205 Thanh nhạc 20.5
26 D210207 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 20.5
27 D210207 Nhạc công quân nhạc 20.25
28 - Thi phía Bắc (tại Trường) 24 chuyên môn hệ số 2 Thanh nhạc
29 - Thi phía Nam (thi tại Cơ sở 2) 20.5 Tổng điểm: 20,5 Thanh nhạc
30 Múa Nam 18.5 - Chuyên môn: 8,5
31 Múa Nữ 18.88 - Chuyên môn: 7,38
32 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 12.4 - Chuyên môn: 8,25
33 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 15.1 - Chuyên môn: 8,5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)