Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: YTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720301 Y tế công cộng 19.5
2 D720399 Xét nghiệm Y học dự phòng 21.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)