Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: YTB
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720101 Y đa khoa B 25.25
2 D720201 Y học cổ truyền B 23.75
3 D720103 Y học dự phòng B 23.25
4 D720301 Y tế công cộng B 21.25
5 D720501 Điều dưỡng B 22.5
6 D720401 Dược học B 24.25
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)