Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: YQH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720101 Bác sĩ đa khoa nam miền Bắc A00 26.5 Thí sinh mức 26,5 điểm, có điểm môn Toán lớn hơn bằng 9,0
2 D720101 Bác sĩ đa khoa nữ miền Bắc A00 28.75
3 D720101 Bác sĩ đa khoa nam miền Nam A00 21.25
4 D720101 Bác sĩ đa khoa nữ miền Nam A00 25.5 Thí sinh mức 25,5 điểm, điểm môn Toán lớn hơn hoặc bang 8,5
5 D720101 Bác sĩ đa khoa nam miền Bắc B00 26 Thí sinh mức 26,0 điểm, điểm môn Sinh lớn hơn hoặc bằng 8,6 hoặc Sinh = 8,4 và có tổng điểm 5 học kỳ của 03 môn xét tuyển  > = 130,0
6 D720101 Bác sĩ đa khoa nữ miền Bắc B00 28.25
7 D720101 Bác sĩ đa khoa nam miền Nam B00 24.5 Thí sinh mức 24,5 điểm, điểm môn Sinh > = 8,0
8 D720101 Bác sĩ đa khoa nữ miền Nam B00 27.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)