Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: YPB
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720401 Dược học A, B 24.5
2 D720101 Y đa khoa B 25
3 D720103 Y học dự phòng B 22.75
4 D720201 Y học cổ truyền B 23.75
5 D720601 Răng - Hàm - Mặt B 24.5
6 D720501 Điều dưỡng B 22.75
7 D720332 Xét nghiệm y học B 23
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)