Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: YKV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720101 Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa) B 23.5
2 D720103 Y học dự phòng (Bác sĩ YHDP) B 21
3 D720301 Y tế Công cộng B 15
4 D720501 Điều dưỡng B 19
5 D720332 Xét nghiệm B 15
6 C720501 Điều dưỡng B 10
7 C720502 Hộ sinh B 10
8 C720330 Kỹ thuật hình ảnh y học B 10
9 C720332 Xét nghiệm y học B 10
10 C900107 Dược B 10
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)