Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: YHB
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720101 Y đa khoa (6 năm) 27
2 D720101 Y đa khoa (6 năm) phân hiệu Thanh Hóa 24.5
3 D720201 Y học cổ truyền (6 năm) 25.5
4 D720601 Răng - Hàm - Mặt (6 năm) 26.75
5 D720302 Y học dự phòng (6 năm) 24
6 D720301 Y tế công cộng (4 năm) 23.25
7 D720303 Dinh Dưỡng (4 năm) 23.5
8 D720332 Xét nghiệm y học (4 năm) 24.75
9 D720501 Điều dưỡng (4 năm) 24
10 D720102 Khúc xạ nhãn khoa (4 năm) 24.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)