Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: YDS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720101 Y đa khoa (học 6 năm) 26.75
2 D720601 Răng - Hàm - Mặt (học 6 năm) 26
3 D720401 Dược học (học 5 năm) 25.25
4 D720201 Y học cổ truyền (học 6 năm) 24
5 D720302 Y học dự phòng (học 6 năm) 23
6 D720501 Điều dưỡng 22.5
7 D720501 Điều dưỡng (Gây mê hồi sức) 22.75
8 D720301 Y tế công cộng 20.5
9 D720332 Xét nghiệm y học 24
10 D720503 Vật lí trị liệu, phục hồi chức năng 22
11 D720330 Kỹ thuật hình ảnh y học 23.5
12 D720602 Kỹ thuật Phục hình răng 23
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)