Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: YDN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720101 Y đa khoa 25
2 D720301 Y tế công cộng 20.5
3 D720330 Kỹ thuật hình ảnh y học 23
4 D720332 Xét nghiệm y học 23
5 D720401 Dược học 24
6 D720501 Điều dưỡng đa khoa 21.5
7 D720503 Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng 22.5
8 D720504 Điều dưỡng nha khoa 21
9 D720505 Điều dưỡng gây mê hồi sức 21
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)