Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: YCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720101 Y đa khoa (học 6 năm) * 25 Ngoài vùng ĐBSCL là 25.5 điểm
2 D720103 Y học dự phòng (học 6 năm) * 22.5
3 D720201 Y học cổ truyền (học 6 năm) * 23 Ngoài vùng 23.23
4 D720301 Y tế công cộng (học 4 năm) 21.25
5 D720332 Xét nghiệm y học (học 4 năm) 23.25
6 D720401 Dược học (học 5 năm) * 24.25 Ngoài vùng ĐBSCL là 25 điểm
7 D720501 Điều dưỡng (học 4 năm) 22.25
8 D720601 Răng - Hàm - Mặt (học 6 năm) * 24.25 Ngoài vùng ĐBSCL là 25.25 điểm
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)