Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: VUI
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 0 Tốt nghiệp THPT
2 C510401 Công nghệ kĩ thuật hóa học 0 Tốt nghiệp THPT
3 D220201 Ngôn ngữ Anh 15 Xét học bạ lấy 18 điểm
4 D340101 Quản trị kinh doanh 15 Xét học bạ lấy 18 điểm
5 D340301 Kế toán 15 Xét học bạ lấy 18 điểm
6 D480201 Công nghệ thông tin 15 Xét học bạ lấy 18 điểm
7 D510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa 15 Xét học bạ lấy 18 điểm
8 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 15 Xét học bạ lấy 18 điểm
9 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí 15 Xét học bạ lấy 18 điểm
10 D420201 Công nghệ sinh học 15 Xét học bạ lấy 18 điểm
11 D510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường 15 Xét học bạ lấy 18 điểm
12 D510401 Công nghệ kĩ thuật hóa học 15 Xét học bạ lấy 18 điểm
13 D440112 Hóa học 15 Xét học bạ lấy 18 điểm
14 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí 0 Tốt nghiệp THPT
15 C480201 Công nghệ thông tin 0 Tốt nghiệp THPT
16 C340301 Kế toán 0 Tốt nghiệp THPT
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)