Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: VHD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 15 Xét học bạ 18 điểm
2 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí 15 Xét học bạ 18 điểm
3 D510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô 15 Xét học bạ 18 điểm
4 D510103 Công nghệ kĩ thuật xây dựng 15 Xét học bạ 18 điểm
5 D480201 Công nghệ thông tin 15 Xét học bạ 18 điểm
6 D340201 Tài chính - Ngân hàng 15 Xét học bạ 18 điểm
7 D340101 Quản trị kinh doanh 15 Xét học bạ 18 điểm
8 D310101 Kinh tế 15 Xét học bạ 18 điểm
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)