Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TYS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720101 Y đa khoa 22.8
2 D720601 Răng - Hàm - Mặt 23.2
3 D720501 Điều dưỡng (có 20 chỉ tiêu chuyên ngành Gây mê Hồi sức) 21.25
4 D720332 Xét nghiệm y học 22.5
5 D720330 Kỹ thuật hình ảnh y học 21.9
6 D720199 Khúc xạ Nhãn khoa 20.2
7 D720301 Y tế công cộng 21.3
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)