Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TTH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860219 Chỉ huy kỹ thuật thông tin phía Bắc A00 23 Thí sinh mức 23,00 điểm: - Tiêu chí 1: Điểm môn Toán > = 7,75 - Tiêu chí 2: Tổng điểm học bạ 5 học kỳ của 3 môn xét tuyển > = 116,10.
2 D860219 Chỉ huy kỹ thuật thông tin phía Nam A00 21 Thí sinh mức 21,00 điểm: Điểm môn Toán >= 6,00;
3 D860219 Chỉ huy kỹ thuật thông tin phía Bắc A01 21.5
4 D860219 Chỉ huy kỹ thuật thông tin phía Nam A01 21.5 Thí sinh mức 21,50 điểm: - Tiêu chí 1:Điểm môn Toán >= 6,0 - Tiêu chí 2:Tổng điểm học bạ 5 học kỳ của 3 môn xét tuyển >= 123,40.
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)