Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TTB
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140201 ĐH Giáo dục Mầm non 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
2 D140202 ĐH Giáo dục Tiểu học 20.5 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 24
3 D140205 ĐH Giáo dục Chính trị 17 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 22
4 D140206 ĐH Giáo dục Thể chất 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
5 D140209 ĐHSP Toán học 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
6 D140210 ĐHSP Tin học 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
7 D140211 ĐHSP Vật lý 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
8 D140212 ĐHSP Hóa học 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
9 D140213 ĐHSP Sinh học 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
10 D140217 ĐHSP Ngữ văn 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
11 D140218 ĐHSP Lịch sử 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
12 D140219 ĐHSP Địa lý 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
13 D140231 ĐHSP Tiếng Anh 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
14 D340101 ĐH Quản trị kinh doanh 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
15 D340301 ĐH Kế toán 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
16 D480201 ĐH Công nghệ thông tin 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
17 D620105 ĐH Chăn nuôi 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
18 D620112 ĐH Bảo vệ thực vật 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
19 D620205 ĐH Lâm sinh 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
20 D620209 ĐH Nông học 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
21 D850101 ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường 15 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 18
22 C140201 CĐ Giáo dục Mầm non 11.5 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 14
23 C140202 CĐ Giáo dục Tiểu học 11.5 Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT: 14
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)