Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TQU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140202 Giáo dục Tiểu học 15 Điểm xét tuyển học bạ:22.5
2 D140201 Giáo dục Mầm non 15 Điểm xét tuyển học bạ:18
3 D140209 Sư phạm Toán học 15 Điểm xét tuyển học bạ:18
4 D140213 Sư phạm Sinh học 15 Điểm xét tuyển học bạ:18
5 D440102 Vật lý 15 Điểm xét tuyển học bạ:18
6 D220330 Văn học 15 Điểm xét tuyển học bạ:18
7 D850103 Quản lý đất đai 15 Điểm xét tuyển học bạ:18
8 D440301 Khoa học môi trường 15 Điểm xét tuyển học bạ:18
9 D620110 Khoa học cây trồng 15 Điểm xét tuyển học bạ:18
10 D620105 Chăn nuôi 15 Điểm xét tuyển học bạ:18
11 D340301 Kế toán 15 Điểm xét tuyển học bạ:18
12 D620115 Kinh tế Nông nghiệp 15 Điểm xét tuyển học bạ:18
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)