Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TLS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D580202 Kỹ thuật công trình thủy 15 Điểm chuẩn chính thức
2 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 16 Điểm chuẩn chính thức
3 D510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15 Điểm chuẩn chính thức
4 D580212 Kỹ thuật tài nguyên nước 15 Điểm chuẩn chính thức
5 D110104 Cấp thoát nước 15 Điểm chuẩn chính thức
6 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15 Điểm chuẩn chính thức
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)