Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: THV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140209 Sư phạm Toán (Chuyên ngành Sư phạm Toán - Lý, Sư phạm Toán) 15
2 D140217 Sư phạm Ngữ văn 15
3 D140231 Sư phạm Tiếng Anh 20
4 D140202 Giáo dục Tiểu học 16
5 D140211 Sư phạm Vật lí 15
6 D140212 Sư phạm Hóa học 15
7 D140213 Sư phạm Sinh học 15
8 D140219 Sư phạm Địa lí 15
9 D140218 Sư phạm Lịch sử (Chuyên ngành Lịch sử - GDCD) 15
10 D140201 Giáo dục Mầm non 26 Điểm 3 môn >=24(đã tính hệ số, chưa tính ưu tiên)
11 D140206 Giáo dục Thể chất 24 Điểm 3 môn >=24(đã tính hệ số, chưa tính ưu tiên)
12 D140221 Sư phạm Âm nhạc 24 Điểm 3 môn >=24(đã tính hệ số, chưa tính ưu tiên)
13 D140222 Sư phạm Mỹ Thuật 24 Điểm 3 môn >=24(đã tính hệ số, chưa tính ưu tiên)
14 D620110 Khoa học Cây trồng (chuyên ngành Trồng trọt; chuyên ngành Công nghệ trồng và chế biến cây Dược liệu) 15 Điểm học bạ 3 môn :36
15 D620105 Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y) 15 Điểm học bạ 3 môn :36
16 D640101 Thú y 15 Điểm học bạ 3 môn :36
17 D510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 15 Điểm học bạ 3 môn :36
18 D510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 15 Điểm học bạ 3 môn :36
19 D480201 Công nghệ Thông tin 15 Điểm học bạ 3 môn :36
20 D620115 Kinh tế Nông nghiệp 15 Điểm học bạ 3 môn :36
21 D340301 Kế toán 15 Điểm học bạ 3 môn :36
22 D340101 Quản trị kinh doanh 15 Điểm học bạ 3 môn :36
23 D340201 Tài chính – Ngân hàng 15 Điểm học bạ 3 môn :36
24 D310101 Kinh tế (kinh tế đầu tư) 15 Điểm học bạ 3 môn :36
25 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 Điểm học bạ 3 môn :36
26 D220341 Hướng dẫn viên du lịch 15 Điểm học bạ 3 môn :36
27 D760101 Công tác Xã hội 15 Điểm học bạ 3 môn :36
28 D220113 Việt Nam học 15 Điểm học bạ 3 môn :36
29 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15 Điểm học bạ 3 môn :36
30 D220201 Ngôn ngữ Anh 15 Điểm học bạ 3 môn :36
31 C140202 Giáo dục Tiểu học 20 Điểm 3 môn >=20(đã tính hệ số, chưa tính ưu tiên)
32 C140201 Giáo dục Mầm non 10
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)