Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TGH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860205 Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp phía Bắc A00 23 Thí sinh có tổng điểm tuyển sinh đạt 22,75 điểm phải có điểm thi môn Toán đạt 7,25 điểm, đồng thời phải có tổng cộng kết quả của 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn xét tuyển (Toán, Vật lý, Hóa học) đạt từ 125,7 điểm trở lên
2 D860205 Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp phía Nam A00 21.5 Thí sinh có tổng điểm tuyển sinh đạt 21,25 điểm, phải có điểm thi môn Toán đạt 6,25 điểm trở lên.
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)